تست مامان

تست مامان

تست مامان 1416 687 سجاد شکرچیان

شناسنامه کتاب

نویسنده: راب فیتز پاتریک

حوزه: کسب و کار، کارآفرینی

سال نشر: 2014


معرفی کتاب

مشتری، مشتری، مشتری! مشتری مهمترین چیزی است که یک کسب و کار باید به آن توجه کند. مشتری کسی است که اگر از محصول شما راضی باشد، آن را به دیگران معرفی کرده و خودش برایتان بازار ایجاد می کند. و اگر ناراضی باشد، نابودتان می کند. هنگام طراحی یک محصول، باید تمام توجه، به نیازهای مشتری باشد. اما فهم نیازهای مشتریان به این سادگی ها هم نیست. قلق دارد. مشکل این جاست که مشتریان در بسیاری از اوقات، خودشان دقیقا نمی دانند که چه می خواهند. بسیاری از اوقات هم حال و حوصله جواب دادن درست را ندارند. پس چگونه باید از چنین مشتریانی، نیازشان را فهمید؟

کتاب «تست مامان» با بیانی ساده و خودمانی، تکنیک هایی معرفی کرده که با استفاده از آن ها می توانید خواسته ها و نیازهای مشتریان را درک کنید. از نظر نویسنده، اگر نظر افراد را در مورد ایده هایتان بپرسید، برای آن که دلتان را نشکنند، به شما دروغ خواهند گفت. و در این بین، دروغ گو ترین فرد، مادرتان است چون شما را خیلی دوست دارد. پس باید سوالتان را جوری بپرسید که حتی مادرتان هم واقعیت را به شما بگوید.

تست مامان، سه قانون مهم دارد:

  1. در مورد زندگی افراد صحبت کنید، نه ایده خودتان
  2. به جای سوال های کلی و نظر افراد در مورد آینده، در مورد اتفاقات مشخص گذشته با آن ها صحبت کنید
  3. کمتر حرف بزنید و بیشتر گوش کنید

نویسنده، با در نظرگیری این سه قانون، ابزارها و تکنیک هایی برای شناسایی نیازهای واقعی مشتریان معرفی می کند. تکنیک هایی مانند پرسیدن روش هایی که مشتریان مشکلاتشان را حل کرده اند، بررسی تلاش های پیشین مشتریان برای رفع نیازهایشان، دردسرهایی که هر مشکل ایجاد کرده است، اولولیت بندی نیاز های مشتریان، گرفتن تعهد به جای وعده و وعید از آنها، شناسایی تعریف و تمجیدهای دروغین و … .

شاید عمل گرایانه بودن این کتاب، ناشی از تجربیات نویسنده آن باشد. راب فیتز پاتریک، یک کارآفرین حوزه تکنولوژیه. چندین تجربه موفقیت و شکست در راه اندازی کسب و کار دارد. با شتابدهنده های متعدد اروپایی و آمریکایی همکاری داشته و از نزدیک شاهد فعالیت استارتاپ های مختلف بوده است. وی چکیده تجربیات را خود را با لحنی شیوا و خودمانی، در کتاب تست مامان آورده است.

تکنیک های کتاب تست مامان، به استارتاپ هایی که در مراحل اولیه شکل گیری خود هستند کمک می کند که سنگ بنای ایده خود را صحیح بنیان نهاده و در مسیر درست قرار گیرند.