کسب و کار

در طرح کسب و کار خود چه بنویسیم؟

در طرح کسب و کار خود چه بنویسیم؟ 1280 720 سجاد شکرچیان

طرح کسب و کار خوب، می تواند احتمال جذب سرمایه گذار را شدیدا افزایش دهد. …. معیار مهم در تصمیم گیری سرمایه گذار چه هستنند؟ ….

راه اندازی کسب و کار: 24 گام برای موفقیت کسب و کارهای نوپا

راه اندازی کسب و کار: 24 گام برای موفقیت کسب و کارهای نوپا 778 383 سجاد شکرچیان

حوزه: کارآفرینی، کسب و کار
اگر چه اتفاقات غیر قابل پیش بینی بسیاری در مسیر یک کارآفرین قرار دارند، اما این به معنی غیر قابل برنامه ریزی بودن کسب و کار نیست. می توان با پیمودن گام های آزموده شده، احتمال موفقیت کسب و کار را بالا برده و هزینه شکست آن را پایین آورد.

تست مامان

تست مامان 1416 687 سجاد شکرچیان

حوزه: کارآفرینی، کسب و کار
چگونه با مشتریان صحبت کنیم و بفهمیم آیا واقعا ایده مان مناسب است در حالی که همه به ما دروغ می گویند.

طراحی ارزش پیشنهادی

طراحی ارزش پیشنهادی 800 800 سجاد شکرچیان

حوزه: کارآفرینی، کسب و کار
ارزش پیشنهادی بد می تواند کارآفرین را برای همیشه پشیمان کند. اما چگونه مطمئن شویم محصولی که خلق می کنیم خریدار خواهد داشت؟

خلق مدل کسب و کار

خلق مدل کسب و کار 656 564 سجاد شکرچیان

حوزه: کارآفرینی، کسب و کار
در ابتدای مسیر کارآفرینی، تنها باید به عناصر اصلی کسب و کارتان بیاندیشید. اندیشیدن به همه جوانب کسب و کار، ناامیدتان می کند، اما عناصر اصلی چه هستنند؟

هرگز سازش نکنید

هرگز سازش نکنید 875 457 سجاد شکرچیان

حوزه: توسعه فردی، کسب و کار، مذاکره
طوری مذاکره کنید که انگار زندگی تان به آن وابسته است

قدرت عادت

قدرت عادت 2000 1334 سجاد شکرچیان

حوزه: توسعه فردی، کسب و کار
عادات یا همان الگوهای تکرار شونده که ما بدون تفکر و تصمیم گیری انجام می دهیم،  بیش از 80 درصد رفتارهای ما را کنترل می کنند. بیش از 80 درصد!