قدرت عادت

قدرت عادت

قدرت عادت 2000 1334 سجاد شکرچیان

شناسنامه کتاب

نویسنده: چارلز داهیگ

حوزه: توسعه فردی

سال نشر: 2012


معرفی کتاب

عادات یا همان الگوهای تکرار شونده که ما بدون تفکر و تصمیم گیری انجام می دهیم،  بیش از 80 درصد رفتارهای ما را کنترل می کنند. بیش از 80 درصد!

به دلیل اهمیت بالای عادت ها در زندگی، پژوهش های بسیار توسط متخصصین روان شناسی، علوم رفتاری، علوم شناختی و … انجام شده و کتاب های بسیاری هم نوشته شده است. کتاب «قدرت عادت» با جمع آوری بخشی از این تحقیقات سعی می کند اهمیت عادت ها را به مخاطب منتقل کرده و نحوه کنترل آن ها را آموزش دهد. 

در این کتاب توضیح داده شده است هر عادت از سه جزء تشکیل شده است:

  • سرنخ: نشانه هایی که منجر به فعال شدن یک عادت در ذهن می شوند.
  • روتین: اقداماتی که هنگام انجام عادت، از خود بروز می دهیم.
  • پاداش: احساس رضایت آنی پس از انجام عادت

برای ایجاد یا کنترل یک عادت، کافی است حواسمان به این سه جزء باشد.

کتاب قدرت عادت، علاوه بر مثال های توسعه فردی، مثال های فراوانی نیز در مورد نقش و اهمیت عادت ها در حوزه کسب و کار دارد. این کتاب تا مدت ها در لیست پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز و آمازون بوده است. کتاب قدرت عادت در کنار کتاب «عادت های اتمی» راهنماهای خوبی در زمینه کنترل عادت های فرد و کسب و کاری هستند.