پیشنهاد کتاب

راه اندازی کسب و کار: 24 گام برای موفقیت کسب و کارهای نوپا

راه اندازی کسب و کار: 24 گام برای موفقیت کسب و کارهای نوپا 778 383 سجاد شکرچیان

حوزه: کارآفرینی، کسب و کار
اگر چه اتفاقات غیر قابل پیش بینی بسیاری در مسیر یک کارآفرین قرار دارند، اما این به معنی غیر قابل برنامه ریزی بودن کسب و کار نیست. می توان با پیمودن گام های آزموده شده، احتمال موفقیت کسب و کار را بالا برده و هزینه شکست آن را پایین آورد.

تست مامان

تست مامان 1416 687 سجاد شکرچیان

حوزه: کارآفرینی، کسب و کار
چگونه با مشتریان صحبت کنیم و بفهمیم آیا واقعا ایده مان مناسب است در حالی که همه به ما دروغ می گویند.

طراحی ارزش پیشنهادی

طراحی ارزش پیشنهادی 800 800 سجاد شکرچیان

حوزه: کارآفرینی، کسب و کار
ارزش پیشنهادی بد می تواند کارآفرین را برای همیشه پشیمان کند. اما چگونه مطمئن شویم محصولی که خلق می کنیم خریدار خواهد داشت؟

خلق مدل کسب و کار

خلق مدل کسب و کار 656 564 سجاد شکرچیان

حوزه: کارآفرینی، کسب و کار
در ابتدای مسیر کارآفرینی، تنها باید به عناصر اصلی کسب و کارتان بیاندیشید. اندیشیدن به همه جوانب کسب و کار، ناامیدتان می کند، اما عناصر اصلی چه هستنند؟

هرگز سازش نکنید

هرگز سازش نکنید 875 457 سجاد شکرچیان

حوزه: توسعه فردی، کسب و کار، مذاکره
طوری مذاکره کنید که انگار زندگی تان به آن وابسته است

قدرت عادت

قدرت عادت 2000 1334 سجاد شکرچیان

حوزه: توسعه فردی، کسب و کار
عادات یا همان الگوهای تکرار شونده که ما بدون تفکر و تصمیم گیری انجام می دهیم،  بیش از 80 درصد رفتارهای ما را کنترل می کنند. بیش از 80 درصد!

عادت های اتمی

عادت های اتمی 1000 420 سجاد شکرچیان

حوزه: توسعه فردی
بیش از 80 درصد رفتارهایمان را عادت هایمان کنترل می کنند. … ما تا سطح اهدافمان بالا نمی رویم بلکه تا سطح عادت هایمان پایین می آییم. …

اثر مرکب

اثر مرکب 861 573 سجاد شکرچیان

حوزه: توسعه فردی
ما مسئول صد در صد زندگی خود هستیم. … انتخاب ها، عادت ها و محیط بر خوشبختی یا بدبختی ما اثرگذارند و کنترل آن ها به دست خود ماست …