خلق مدل کسب و کار

خلق مدل کسب و کار

خلق مدل کسب و کار 656 564 سجاد شکرچیان

شناسنامه کتاب

نویسنده: الکساندر استروالدر، ایو پیگنیور

حوزه: کسب و کار، کارآفرینی

سال نشر: 2010


معرفی کتاب

شاید اغراق نباشد اگر بگوییم در مورد کارآفرینی، هیچ کتابی معروف تر از کتاب «خلق مدل کسب و کار» نیست. «خلق مدل کسب و کار» از جمله کتاب هایی است که هر کارآفرینی باید آن را مطالعه کند. در این کتاب تکنیک هایی ارائه شده که به کمک آنها یک کارآفرین می تواند ایده خود را پرورانده و آن را تبدیل به یک مدل کسب و کار کند.

از نظر این کتاب، یک کارآفرین هرگز نباید خود را محدود به یک مدل کسب و کار کند. بلکه مدل های کسب و کار متنوعی می تواند برای ایده ای واحد وجود داشته باشد. هنگامی که نیازی در جامعه احساس شد، می توان با طراحی مدل کسب و کار مناسب، آن نیاز را به منبعی جهت کسب درآمد تبدیل کرد. جهت طراحی یک مدل کسب و کار، بایستی در مورد 9 موضوع تصمیم گرفت:

  1. مشتریان ما که هستند؟ قرار است از چه کسانی کسب درآمد کنیم؟
  2. ارزش پیشنهادی ما برای جامعه هدفمان چیست؟ چه منفعتی قرار است برای آن ها ایجاد کنیم
  3. کانال های ارتباطی ما با مشتریان چگونه است؟ چگونه باید ارزش پیشنهادی خود را به دست آن ها برسانیم
  4. چه ارتباطاتی باید با مشتریان مان ایجاد کنیم؟
  5. چه فعالیت های کلیدی ای باید در کسب و کارمان انجام دهیم؟
  6. به منابعی نیاز داریم؟
  7. با چه کسانی بایستی شراکت کرده و ارتباط برقرار کنیم؟
  8. جریان هزینه های کسب و کارمان چیست؟
  9. جریان درآمدی کسب و کارمان چیست؟

کتاب سپس تکنیک ها و مثال های جهت پروراندن هر یک از 9 موضوع ذکر شده ارائه می کند.

مدل کسب و کار، علاوه بر پروراندن ایده و شفاف سازی آن، کمک می کند اعضای تیم با یکدیگر هم فکر و هم زبان بشوند و نسبت به ایده کارآفرینانه درک مشترکی پیدا کنند.

این کتاب، علاوه بر کارآفرینان، برای کسانی که می خواهند طرحی جدید در سازمان خود اجرا کنند نیز مفید می باشد.