عادت های اتمی

عادت های اتمی

عادت های اتمی 1000 420 سجاد شکرچیان

شناسنامه کتاب

نویسنده: جیمز کلیر

حوزه: توسعه فردی

سال نشر: 2018


معرفی کتاب

شاید عجیب باشد اگر بدانیم که بیش از 80 درصد رفتارهای ما را، عادت هایمان کنترل می کنند. عادت یعنی الگویی تکرار شونده که ما بدون تفکر و تصمیم گیری انجام می دهیم. حال که می دانیم نقش عادت ها در زندگی مان این قدر پررنگ است، بد نیست بیشتر حواسمان به آن ها باشد. 

به دلیل اهمیت بالای عادت ها در زندگی، پژوهش های بسیار توسط متخصصین روان شناسی، علوم رفتاری، علوم شناختی و … انجام شده و کتاب های بسیاری هم نوشته شده است. کتاب «عادت های اتمی» هم یکی از همین کتاب هاست. این کتاب یک فرض اساسی دارد و آن این است:

ما تا سطح اهدافمان بالا نمی رویم. بلکه تا سطح سیستم هایمان پایین می آییم.

سیستم ها یا همان عادت های هر روزه مان باعث می شوند در مسیر خوشبختی یا بدبختی بیافتیم. می توانیم عادت به ورزش داشته باشیم که منتج به شادابی، سلامتی و تناسب اندام می شود یا عادت به بی تحرکی که منجر به افسردگی و بیماری می شود. می توان عادت به مطالعه داشت که منجر به یادگیری می شود یا عادت به پرسه زدن در شبکه های اجتماعی که منجر به هدر رفتن وقت می شود. از این گونه عادت ها در زندگی روزمره مان فراوان است ولی به آن ها توجهی نمی کنیم. 

ویژگی عادت ها این است که دیده نمی شوند چون اثراتشان تدریجی است. اما همین اثرات تدریجی، آرام آرام و در بلند مدت منجر به نتایجی عظیم می شوند. می توانند ما را تا قله های موفقیت بالا ببرند یا در قعر چاه شکست مدفون کنند.

کتاب عادت های اتمی، تکنیک های کاملا عملی برای شناسایی عادت ها، اصلاح عادت های زیان آور و ایجاد عادت های سودمند ارائه می کند. این تکنیک ها اگر چه به ظاهر ساده اند اما پایبندی به آن ها نیازمند اراده و عزم راسخ است و صد البته نتایج این پایبندی هم شگفت آور.

کتاب عادت های اتمی را به همه کسانی که می خواهند پا در مسیر موفقیت بگذارند پیشنهاد می کنم.