راه اندازی کسب و کار: 24 گام برای موفقیت کسب و کارهای نوپا

راه اندازی کسب و کار: 24 گام برای موفقیت کسب و کارهای نوپا

راه اندازی کسب و کار: 24 گام برای موفقیت کسب و کارهای نوپا 778 383 سجاد شکرچیان

شناسنامه کتاب

نویسنده: بیل اولت

حوزه: کسب و کار، کارآفرینی

سال نشر: 2013


معرفی کتاب

فرایند کارآفرینی فرایندی پرچالش و پیش بینی ناپذیر است. در مسیری که یک کارآفرین طی می کند هزاران اتفاق پیش بینی نشده رخ می دهد که ممکن است حتی مدل کسب و کار را از آن چه که در ابتدا پیش بینی می شد به کلی تغییر دهد. اما این ها به این معنی نیستند که نمی توان برای فرایند کارآفرینی نظم و انتظامی تعریف کرد. بلکه برعکس، می توان الگوها و گام هایی را برای این فرایند پرچالش و خطرزا ترسیم کرد که احتمال موفقیت کسب و کار را افزایش و هزینه و ریسک شکست آن را کاهش دهد.

کتاب «راه اندازی کسب وکار: 24 گام برای موفقیت کسب و کارهای نوپا» سعی دارد با مشخص کردن گام های مورد نیاز، از زمان تجلی ایده تا زمان عرضه محصول به بازار، به کارآفرینان کمک کند فرایند توسعه یک کسب و کار را به صورت ساده و منظم در ذهن خود ترسیم کنند. کارآفرین با خواندن این کتاب، می آموزد که در هر مرحله از توسعه کسب و کار، به چه چیزی بیاندیشد و به چه خروجی هایی دست یابد. با این کار، ابهامات پیش روی کارآفرین، یکی یکی رفع شده و مسیر کسب و کار وی به تدریج، واضح می شود.

همان قدر که محتوای کتاب غنی و کامل است، به همان میزان هم نیاز به تمرکز و تفکر دارد. به همین دلیل تنها با یک بار مطالعه نمی توان همه آن چه که کتاب ارائه می دهد را درک کرد. برای کسانی که در مسیر کارآفرینی قدم گذاشته اند توصیه می شود هر از چند گاهی نگاهی به این کتاب بیاندازند و با توجه به این که در چه مرحله ای از توسعه کسب و کار قرار دارند، بر آموزه های همان مرحله تمرکز کنند.

درباره نویسنده کتاب

بیل اولت، مدرس رشته مدیریت در دانشگاه MIT و مدیر مرکز کارآفرینی این دانشگاه است. وی همچنین بیش از 25 سال سابقه کارآفرینی دارد که حاصل آن، کسب درآمد بیش از صد میلیون دلاری برای شرکت های بوده است. دانش و تجربیات وی به او کمک کرده است بتواند الگوی یک مسیر کارآفرینی موفق را ترسیم کند. الگویی که در کتاب «راه اندازی کسب و کار: 24 گام برای موفقیت کسب و کارهای نوپا» ارائه شده است.

بیل اولت     Bill Aulet