سلام


به وب سایت رسمی دکتر سجاد شکرچیان

خوش آمدید

درباره من

دست تقدیر یا مجموعه انتخاب ها؟ کدام یک تاثیری بیشتری در زندگی ما دارند؟ هر چه که هست مسیر زندگی مرا به سمت متخصص شدن در تجاری سازی فناوری سوق داد. از مسیری که در آن قرار گرفته ام خوشحال و خدا را بابت آن شکر می کنم. …

نوشته ها

اگر چه آنچه که می دانم در مقابل ندانسته هایم مانند ارزنی است در برابر کوه، اما دوست دارم همان را با دیگران به اشتراک بگذارم. چرا که به گفته امیرالمومنان علی (ع) زکات علم نشر آن است.

پیشنهاد کتاب

من به مطالعه علاقه ندارم. به مطالعه اعتقاد دارم! اعتقاد دارم کتاب خوب، چکیده تجربیات چندین ساله نویسنده آن است که به خواننده هدیه می کند. از میان کتاب هایی که مطالعه کرده ام، برخی خیلی به دلم نشسته اند که در اینجا معرفی شده اند. امیدوارم برای شما هم جذاب باشند.